Regenerativ medisin, ortopedi og idrettsmedisin


I samarbeid med AdCare og Regen Lab tilbyr vi A-PRP, Cellular Matrix og ulike typer for stamcellebehandling  på degenerative lidelser i muskel og skjelett.

Vi behandler artrose, muskel og sene-skader og en rekke smertetilstander.
Les også om vår samarbeidspartner Artrolab i Lillestrøm på www.artrolab.no


.
Ta kontakt for en vurderingstime, så finner vi ut om dette er et alternativ for deg.