Sommer 2022Kontoret er stengt i Uke 29, 30 og 31

Ved behov for akutt legehjelp man kontakte vår vikar:


Uke 29 Dr Ly Ba-Tong T: 63814208
Uke 30  Dr Aslaksen  T: 67211222
Uke 31 Dr Albert-Hoff T: 6381130